Voor gastouders:

Ik wil opvang aanbieden

Voor ouders:

Ik zoek een gastouder/ik wil overstappen

Hét gastbureau

Voor de ondernemende gastouder

Je hebt een klacht

Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing

Loopt er iets niet naar wens?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Dan kijken we samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de samenwerking met de gastouder of met ons kan verbeteren. Schroom niet om ook voor een klein dingetje contact op te nemen. Zo wordt een klein dingetje geen groot probleem. Ook als je ergens over twijfelt staan wij open voor vragen. 

Een formele klacht indienen

Wil je een formele klacht indienen? Stuur ons dan een e-mail. Doe dit binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht. Vermeld je naam en adres, eventueel de naam van de persoon op wie de klacht betrekking heeft en een omschrijving van de klacht. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

De procedure

Zodra we jouw klacht hebben ontvangen, krijg je van ons een ontvangstbevestiging en houden we je op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker of gastouder betreft, wordt deze medewerker of gastouder in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. Onze klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. Wij handelen de klacht zo spoedig mogelijk af, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval wordt je hiervan op de hoogte gebracht. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. Je ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

Je klacht niet naar wens afgehandeld?

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heb je de mogelijkheid je te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Je kan je rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien wij redelijkerwijs niet van je kunnen verlangen dat je onder de gegeven omstandigheden een klacht bij ons indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij gastouderbureau Born To Be Young, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Een vermoeden van kindermishandeling?

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking of in geval het een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker, gastouder of huisgenoot betreft de meldplicht. De klachtenprocedure wordt dan afgesloten. 

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Ons volledige klachtenregelement download je hier.